Nabízené služby

Firma TUKAR CZ s.r.o. Brno, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně má následující předmět podnikání a vlastní živnostenské listy: 

 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
 • montáž, opravy rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob 
 • montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení 
 • topenářství 
 • vodoinstalatérství 

 

Na uvedené činnosti vlastní firma následující oprávnění:

 • Osvědčení o autorizaci ČKAIT v oboru technologická zařízení staveb 
 • Osvědčení o autorizaci ČKAIT v oboru technika prostředí staveb specializace zdravotní technika 
 • Oprávnění ITI Praha v rozsahu: 

a) tlakové nádoby stabilní skupiny A,B kategorie 3,4 dle ČSN EN 288-3, tab.3 

b) parní a kapalinové kotle 3.a 4. třídy dle ČSN EN 288 - 3, tab.3 

 

Oprávnění ITI Praha v rozsahu:  

a) zařízení pro rozvod plynů: 

   • domovní plynovody materiál: ocel, měď medium: zemní plyn 
   • NTL, STL plynovody a přípojky materiál: ocel, měď, PE medium: zemní plyn 
   • průmyslové plynovody do přetl.1MPa  materiál: ocel, měď, PE medium: zemní plyn 

b) zařízení pro spotřebu plynu spalováním: 

   • spotřebiče s výkonem do 50 kW   medium: zemní plyn
   • spotřebiče s výkonem do 50 kW   medium: zemní plyn 

Certifikát opravňující montáž předizolovaného teplo a horkovodního potrubí výrobce TARCO ENERGI A/S, LOGSTOR RÖR